0546 – 45 63 25 begraafplaats@almelo.nl

Verordening

De regels en voorschriften van de gemeentelijke begraafplaats ‘t Groenedael zijn vastgelegd in een beheersverordening. Begraafplaats ’t Groenedael heeft sinds 1 januari 2000 een nieuwe verordening ter vervanging van die van 1967. Een grote verandering was het omzetten van grafrechten met een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend) naar grafrechten met een uitsluitend recht voor bepaalde tijd, twintig of dertig jaar. Later, toen de Wet op de Lijkbezorging is veranderd, kwamen daar ook grafrechten van tien jaar bij. Bekijk de volledige “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats” In de verordening wordt in artikel 14 en in artikel 19 lid 2 verwezen naar nadere regels. Voor artikel 14 is dat het “Uitvoeringsbesluit graven” en voor artikel 19 lid 2 is dat het “Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen”.

Contactgegevens

Gemeentelijke begraafplaatsen Almelo
Willem de Clercqstraat 93
7604 AR Almelo
Nederland

T: 0546 – 45 63 25
E: begraafplaats@almelo.nl