0546 – 45 63 25 begraafplaats@almelo.nl

Veel gestelde vragen

Wanneer moet ik grafrechten verlengen?

Grafrechten kunnen verlengd worden twee jaar voordat de graftermijn verstrijkt. Indien de gemeente Almelo één jaar voor het verstrijken van de graftermijn geen verzoek tot verlenging heeft gehad, schrijft zij een brief naar de rechthebbende met de vraag of er verlengd moet worden of dat er afstand wordt gedaan van de grafrechten.

Zijn de graven in onderhoud van de gemeente?

Vanaf 1952 zijn alle rechthebbenden verplicht om onderhoudsrechten te betalen, waarvoor de gemeente de graven onderhoudt. Nabestaanden van graven uitgegeven voor 1952 zijn later in de gelegenheid gesteld om de graven bij de gemeente in onderhoud te geven.

Wie kan allemaal rechthebbende worden?

Rechthebbende is degene die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis. Bij het overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht te worden overgeschreven op naam van een van de familieleden van de rechthebbende. Overschrijving kan ook op verzoek van de rechthebbende.

 

Mag je zelf een graf maken en dichten?

Nabestaanden mogen zelf het graf delven en dichten. Dit alles onder toezicht en op aanwijzing van de beheerder van de begraafplaats.

 

Wat moet ik doen wanneer ik een monument wil plaatsen?

Wanneer u een monument wilt plaatsen, dient u daarvoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente Almelo. Hiervoor is een standaard formulier dat u opstuurt naar de administratie van de begraafplaats. Hier zal de aanvraag ter goedkeuring worden beoordeeld.

 

Wat gebeurt er met de stoffelijke resten na een ruiming?

Bij een grootschalige ruiming worden de stoffelijke resten herbegraven in een verzamelgraf. Bij een incidentele ruiming worden de resten onder in het graf begraven.

Wat is de eindbestemming van grafmonumenten op geruimde graven?

De grafmonumenten van de geruimde graven worden voor vernietiging aangeboden aan de plaatselijke puinbreker.

Hoeveel urnen kunnen worden bijgezet in een urnennis?

In elke urnennis kunnen twee asbussen worden bijgezet.

 

Waarom gaat men graven schudden, en is dit onder alle omstandigheden mogelijk?

Door het schudden van een graf is het weer mogelijk om in een graf dat volgens de verordening “vol” is, weer twee overledenen te begraven. Gelijk met het schudden van een graf, wordt het grafrecht omgezet van onbepaalde tijd naar twintig jaar. De onderhoudsrechten moeten opnieuw betaald worden.

 

Waar vind ik informatie over wie waar begraven ligt?

De lijsten met alle begravenen op de begraafplaats ’t Groenedael en op de begraafplaats Aadorp zijn te downloaden. Ook kunt u contact opnemen met de administratie van de begraafplaats die u op verzoek de gegevens en de plattegrond kan verstrekken. De plattegrond vind U ook bij het infomenu op deze site. Het register van begravenen is openbaar.

Kunnen “eeuwigdurende” graven worden geruimd?

In de oude verordeningen zijn een aantal situaties geschetst waaronder het eeuwigdurende grafrecht vervalt, waardoor het graf geruimd kan worden:

  • door een afstandsverklaring van de rechthebbende;
  • wanneer door het in verval raken van het grafmonument een gevaarlijke situatie ontstaat of afbreuk gedaan wordt aan het aanzien van de begraafplaats;
  • wanneer bij het overlijden van de rechthebbende het grafrecht niet binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende werd overgeschreven.
Kunt u mij naam en adres van de rechthebbende geven?

Deze gegevens zijn niet openbaar. De beheerder kan u wel de naam geven van de rechthebbende, maar hij mag u niet vertellen waar deze persoon woont, of onder welk telefoonnummer hij bereikbaar is.

 

Kunt u mij geboorte- en overlijdensdatum van een begravene geven?

In de begraafplaatsadministratie werd tot 1999 alleen de begraafdatum geregistreerd. Op de grafzerken op de begraafplaats kan men eventueel de aanvullende data vinden. Na 1999 zijn deze data wel bekend in de administratie van de begraafplaats.

 

Mogen wij de kist met touwen laten dalen?

De familie mag de kist laten dalen met touwen. Indien dit verzoek niet wordt gedaan, daalt de kist met een graflift.

 

Wat moet ik mij voorstellen bij “grafgroen”?

Grafgroen wil zeggen dat er een raamwerk op het graf ligt met groene kunsttakken. De kist daalt dan tijdens de plechtigheid door het grafgroenraam, waarna dit raam sluit zodat er geen inkijk is in het graf. Wanneer men na het dalen van de kist zand of bloemblaadjes op de kist wil leggen dan is het aan te raden om te kiezen voor het dalen tot maaiveld of om het grafgroenraam achterwege te laten.

Kan er muziek worden afgespeeld bij een begrafenis?

Tijdens de begrafenisplechtigheid kan er muziek worden afgespeeld. Men moet één dag voor de begrafenis de cd of usb-stick aanleveren bij de administratie van de begraafplaats. De muziek wordt afgespeeld op onze geluidsinstallatie.

 

Contactgegevens

Gemeentelijke begraafplaatsen Almelo
Willem de Clercqstraat 93
7604 AR Almelo
Nederland

T: 0546 – 45 63 25
E: begraafplaats@almelo.nl