0546 – 45 63 25 begraafplaats@almelo.nl

Oude graven

Het gebruik van oude graven is door de gemeente Almelo mogelijk gemaakt door de rechthebbende de gelegenheid te bieden het graf, dat volgens de verordening vol was, te schudden. Hierdoor kunnen maximaal twee gerelateerde overledenen begraven worden in een graf waar eerder al familieleden ter aarde zijn besteld. Het zogeheten schudden wordt toegestaan onder de volgende voorwaarden;

  • de rechthebbende moet het eeuwigdurend grafrecht laten omzetten naar een grafrecht van twintig jaar, daar zijn geen kosten voor verschuldigd.
  • de onderhoudsrechten moet men opnieuw betalen.
  • op cultuur-historisch waardevolle velden moet men de grafbedekking aanpassen aan de graven in de directe omgeving.

Contactgegevens

Gemeentelijke begraafplaatsen Almelo
Willem de Clercqstraat 93
7604 AR Almelo
Nederland

T: 0546 – 45 63 25
E: begraafplaats@almelo.nl