0546 – 45 63 25 begraafplaats@almelo.nl

Geschiedenis van de algemene begraafplaats te Almelo

In 1867 besloten de gemeenten Stad Almelo en Ambt Almelo tot de inrichting van een gezamenlijke nieuwe algemene begraafplaats. Door de bevolkingstoena­me was de bestaande begraafplaats te klein geworden en bovendien kwam deze steeds meer binnen de bebouw­de kom te liggen. De overtuiging bestond dat dit schadelijk voor de gezondheid was; de begrafenis­wet van 1869 verbood dan ook het begraven binnen vijftig meter van de bebouwde kom. Het duurde nog enige jaren voor de aanleg van de nieuwe begraaf­plaats een feit werd. In 1871 kochten beide gemeenten van landbouwer Jan van Dam voor zeven­duizend gulden een perceel bouwland en een perceel hooiland, samen ruim drie hectare, aan de Wierdensestraatweg ‘ter inrigting eener algemeene be­graafplaats’. De architect J. Moll uit Hengelo kreeg opdracht een ontwerp te maken voor een begraafplaats met driehonderd graven. Klik hier voor de gehele historie van de begraafplaats.

Contactgegevens

Gemeentelijke begraafplaatsen Almelo
Willem de Clercqstraat 93
7604 AR Almelo
Nederland

T: 0546 – 45 63 25
E: begraafplaats@almelo.nl