0546 – 45 63 25 begraafplaats@almelo.nl

Herdenkingsbijeenkomst ’t Groenedael

Op zondag 22 december 2019 organiseert de gemeente Almelo een herdenkingsbijeenkomst op de gemeentelijke begraafplaats ’t Groenedael. De begraafplaats wordt voor deze gelegenheid geheel verlicht met fakkels en vuurpotten. De bezoekers krijgen van de gemeente Almelo een kaars aangeboden die tijdens de herdenkingsbijeenkomst bij het graf van een dierbare geplaatst kon worden geplaatst of bij het monument “Ter herinnering aan alle overleden kinderen”.

In 2007 vond er voor het eerst een dergelijke bijeenkomst plaats op de begraafplaats
’t Groenedael. De belangstelling hiervoor was overweldigend. De laatste jaren wordt deze bijeenkomst steeds drukker bezocht en voorziet duidelijk in een behoefte. In 2018 waren er maar liefst 1200 bezoekers.
Op deze, al weer de dertiende editie van deze herdenkingsbijeenkomst, zal onze wethouder de heer van Rees de mensen welkom heten, worden er een aantal teksten en gedichten voorgedragen door uitvaartspreekster Annemarie Evers en is er passende muziek. Een van de aanwezige kinderen zal tien verlichtte ballonnen oplaten. Na afloop worden mensen in de gelegenheid gesteld het hun aangeboden kaarsje naar het graf van hun dierbare te brengen. De herdenking begint om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur wordt aan iedere bezoeker een kaarsje uitgedeeld.

 

Contactgegevens

Gemeentelijke begraafplaatsen Almelo
Willem de Clercqstraat 93
7604 AR Almelo
Nederland

T: 0546 – 45 63 25
E: begraafplaats@almelo.nl