0546 – 45 63 25 begraafplaats@almelo.nl

Ruimte, rust en respect…

Begraafplaats ’t Groenedael is sinds 1875 de gemeentelijke begraafplaats van Almelo. Met haar serene rust en ruime, parkachtige inrichting vormt ‘t Groenedael een passende en respectvolle locatie voor een begrafenis of een asbestemming. Onze medewerkers verlenen daarbij deskundige zorg, vanuit de gedachte dat uw dierbaren recht hebben op een laatste rustplaats die in overeenstemming is met de wensen van overledenen en nabestaanden.

’t Groenedael

Deze gemeentelijke begraafplaats is het gedenkpark waar in de gemeente Almelo overledenen van alle gezindten kunnen worden begraven. De begraafplaats is zestien hectare groot en biedt veel verschillende mogelijkheden voor een begrafenis of een asbestemming naar ieders wens.

Aadorp

Deze gemeentelijke begraafplaats is voor de overledenen uit Aadorp. De begraafplaats stamt uit 1945 en is sinds 2002 in beheer bij de gemeente Almelo. De voorwaarden en tarieven zijn op deze begraafplaats gelijk aan die op ’t Groenedael. Het register met het overzicht van overledenen en de plattegrond vindt u hier.

Andere begraafplaatsen

Naast de gemeentelijke begraafplaatsen kent Almelo vier particuliere begraafplaatsen: de RK-begraafplaats aan de Kerkhofsweg, de RK-begraafplaats Bornerbroek en de Joodse begraafplaatsen aan de Boddenstraat en de Kerkhofsweg. Meer info.

Veel gestelde vragen

Klik hier voor alle veel gestelde vragen.

Wanneer moet ik grafrechten verlengen?
Grafrechten kunnen verlengd worden twee jaar voordat de graftermijn verstrijkt. Indien de gemeente Almelo 1 jaar voor het verstrijken van de graftermijn geen verzoek tot verlenging heeft gehad, schrijft zij een brief naar de rechthebbende met de vraag of er verlengd wil worden of dat er afstand wordt gedaan van de grafrechten.
Zijn de graven in onderhoud van de gemeente?
Alle graven uitgegeven na 1952 zijn bij de gemeente verplicht in onderhoud. Graven van voor deze tijd konden op verzoek in onderhoud worden gegeven.
Wie kan allemaal rechthebbende worden?
Rechtheebnde is degene die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis. Bij het overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht te worden overgeschreven op naam van een van de erfgenamen van de rechthebbende tot en met de 3e graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende op een andere persoon dan hierboven genoemd is slechts mogelijk wanneer hier gewichtige  redenen voor bestaan.

Hulp nodig?

We helpen u graag! U kunt ons bereiken op 0546 – 45 63 25.